Download

Dobrovolné příspěvky můžete posílat na účet 1028738183/0800 Díky. :-)

Teploměr do FireFoxu v 4.3
Upravená verze pro prohlížeč Firefox. Ve stavovém řádku se zobrazuje kromě aktuální teploty také:
  • minimální a maximální teplotu daného dne
  • vlhkost vzduchu
  • rychlost větru
  • průměrný směr větru za 10 min
  • maximální náraz větru za posledních 10 min
  • srážky za 1 h a 24 h
  • tlak vzduchu
HW Open
Můj pokus napodobit originální HeavyWeather. Kromě zobrazení aktuálních hodnot (+ extrémů po dobu běhu stanice) umí ukládat data do history.dat, posílat data na Weather Underground a na vlastní stránky, kde běží php skript pro uložení dat do DB (není součástí). Instalace, konfigurace a základní ovládání je popsáno v readme.txt (součástí zipu).

Výhody oproti originálu:
- Interval ukládání lze konfigurovat (zápis do history.dat, upload na WU, na vlastní web).
- Minimální zátěž procesoru a menší obsazení paměti
- Upload dat na web (weatherunderground, vlastní server)

Nevýhody:
- Neumí generovat grafy

Za ztrátu dat neručím!! Doporučuji zálohovat.
Tento program jsem si napsal pro vlastní potřebu a již jej nepoužívám, protože jsem přešel na NSLU2, odkud posílám data na vlastní web. Generování grafů, banerů, upload na WU, statistiky atd. zajišťují php skripty na serveru.


HWPress
Utilita pro HeavyWeather Publisher na přepočet relativního tlaku vzduchu na hladinu moře a 0 °C. Stačí uložit na disk, v souboru HWPress.ini nastavit cestu k souboru currdat.lst (standardně C:\Program Files\HeavyWeather\currdat.lst) a nadmořskou výšku barometru stanice v metrech. Utilitu je vhodné pouštět spolu s HW Publisher, např. přidáním zástupce do Start -> Programy -> Po spuštění
V souboru jsou i zdrojové kódy.

HWPublisher.zip verze 1.2.2
Publisher pro stanice WS3600 (funguje i s WS3500). Program potřebuje knihovny comdlg32.dll, vic32.dll a zarerigstrované ocx comdlg32.ocx a mscomctl.ocx. Všechny tyto soubory jsou v zipu. Registrace se provádí spuštěním příkazu regsvr32 "cesta k ocx" z příkazové řádky. Soubory ocx je vhodné uložit do c:\windows\system32. Je možné že už tyto soubory tam máte, takže tento krok není nutno provádět. Soubory comdlg32.dll a vic32.dll je možno nechat ve stejném adresáři jako HWPublisher.exe. V souboru readme.txt je stručný návod na používání. verze 1.2.2 13.6.2007
- opraveno ukládání baneru do souboru - pozadí

verze 1.2.1 25.4.2007
- přidána možnost zjišťování extrémů iterací přes všechny záznamy v history.dat souboru (pozor, u větších souborů může trvat i několik minut)
- přidán tlak větru
- přidán wind gust - bohužel datové rozhraní neumožňuje zjišťovat hodnotu přímo ze stanice, bere se údaj z history.dat souboru - maximální náraz nemusí být zaznamenán
- změna formátu ukládání banneru do souboru (doufám zpětně kompatibilní)

verze 1.1.16 25.4.2007
- přidán výpočet windchill podle nové formule
- opraven reset maximální rychlosti větru o půlnoci
- opraveno ukládání baneru do souboru
- optimalizace

verze 1.1.13 24.4.2007
- oprava zobrazení srážek

verze 1.1.11 21.4.2007
- oprava zobrazení datumu

verze 1.1.10 20.4.2007
- vlastní výpočet dew pointu a windchillu (stanice ho občas počítá špatně)
- možnost volby typu png komprese

verze 1.1.4 16.4.2007
- změna ukládání pozadí a velikosti banneru (z HWPubl.ini přesun do data.ini), čili banner je kompletně v tomto souboru
- možnost nastavení grafického pozadí banneru (obrázek)

verze 1.0.39 12.4.2007
- optimalizace správy paměti
- změna výpočtu rel. tlaku
- nastavení parametrů pomocí formuláře - nemusí se editovat ini soubor
- zakodování hesla na FTP server v inisouboru - nutno ukládat heslo přes okno v aplikaci (menu Option, záložka FTP)
- minimalizace do traye

verze 1.0.30 5.4.2007
- změna výpočtu rel. tlaku
- Optimalizace

verze 1.0.28 5.4.2007
- přidána výška základny mraků

verze 1.0.26 5.4.2007
-opravena chyba - upload byl proveden ihned i když byl parametr WaitBefore > 0

* Pozor: dokud se nenačtou data ze stanice (doba určená parametrem WaitBefore) se ukazují nesmyslné hodnoty gradientů!

verze 1.0.24 5.4.2007
- doplněna prům. teplota za posledních 12 h
- doplněna prům. teplota za posledních 24 h
- upraven přepočet tlaku, kde se bere průměrná teplota za posledních 12h (místo aktuální teploty) - viz např. http://weather.ou.edu/~cgodfrey/reanalysis/mslp.html)
- upraven vzhled
- upraven upload - agresivnější přístup při momentálních výpadcích serveru

HistoryEditor
Utilita pro editaci souboru history.dat Prográmek převede data do formátu csv, který se dá zeditovat např. v OpenOffice nebo Excelu a upravený csv pak převede zpět do formátu history.dat.

Použití na vlastní riziko, doporučuji předem udělat zálohu dat souboru!